Elektronický
divadelní
archiv
O projektu


Elektronický divadelní archiv (EDA) je specializovaná veřejná databáze divadelních inscenací na území dnešní České republiky, zpřístupňující uživatelům nejen údaje z divadelních cedulí a dalších pramenů, doplněné a ověřené pomocí    dostupné literatury (informace o autorech, titulech, inscenátorech, interpretech, datech a místech jednotlivých představení), ale i reprodukce památek na inscenace a představení (cedule, plakáty, fotografie, rukopisy, scénické a kostýmní návrhy, modely scén, kostýmy, portréty osobností apod.)


Databáze je v první etapě plněna českým a německým repertoárem pražského Stavovského divadla od roku 1824, aplikace je zároveň připravena pro výzkum dalších divadel až do současnosti. Vítáme proto případné připojení ostatních českých výzkumných institucí.


Tato databáze vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně, podpořeného Programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), č. DG16P02B008 (2016–2020).